Disclaimer

Produsele si serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru Deny Look SRL si sunt proprietatea ei exclusiva. De asemenea, Deny Look SRL detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

Deny Look SRL depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis. Cu toate acestea, Deny Look SRL nu este si nu va fi legal responsabila sub nici o circumstanta pentru nici o inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii mai detaliate despre produsele si serviciile Deny Look SRL ne puteti contacta la sediul nostru, precum si prin formularul de contact.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al Deny Look SRL.

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta ferma de a contracta, cu atat mai mult, ele nu se constituie ca o oferta de vanzare-cumparare a vreunui serviciu ori produs.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal, Deny Look SRL , da dreptul unilateral si neechivoc ca Deny Look SRL sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt.

Informaţiile furnizate pe acest site nu trebuie să fie utilizate în scopuri care sunt în conflict cu legislaţia romana in vigoare, sau în scopuri care sunt în general în conflict cu vreo lege care reglementează furnizarea şi utilizarea de informaţii.